"Wytrzymam" – unikalna kolaboracja Poli Rise i Czesława Mozila