OKTAWIA przedstawia elektroniczną balladę o nieuchronnych rozstaniach