“Stan Stały”. ANGELENA wraca z kontynuacją przeboju “Stan Ciekły”