Oskar Cyms i jego płytowy debiut "Nigdy wcześniej"