„Canto Ostinato” według Adama Kośmiei otula przestrzennym dźwiękiem. Dziś premiera albumu „INFINITY”