Hemp Gru z nową płytą na dwudziestopięciolecie działalności